Научи електроника

Запознай се с основите на електрониката, разучи работата с платформата Ардуино, обменяй идеи и опит с други ентусиасти в сферата на електрониката и програмирането.