Показване на изображение върху 8х8 led матрица

8х8 led матрица се състои от 64 светодиода - 8 реда и 8 колони. Чипът (МАХ7219), който върви към модула улеснява управлението на матрицата, като се използват само 3 пина…

Продължи да четеш Показване на изображение върху 8х8 led матрица

7 сегментен LCD дисплей

Фиг. 1 7 сегментен LCD дисплей Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;7 сегментен LCD дисплей;Проводници. Схема на свързване: Код: #define CS 13 #define WR 12 #define DATA 7 #define CS1 digitalWrite(CS, HIGH) #define…

Продължи да четеш 7 сегментен LCD дисплей

RAM

RAM паметта (Random Access Memory; Памет с произволен достъп) е вид памет, позволяваща неограничен достъп до част от запаметените данни. Тя е памет за четене и запис, която съхранява данни…

Продължи да четеш RAM

ROM

ROM (Read Only Memory; Памет само за четене) е вид енергонезависима памет, използвана в компютрите и други електронни устройства. Паметта се нарича "само за четене", защото е невъзможно да се…

Продължи да четеш ROM

7 сегментен дисплей с MAX7219

Фиг. 1 7 сегментен дисплей с MAX7219 Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;7 сегм. Дисплей с max7219;Проводници. Схема на свързване: Код: #define MAX7219_Data_IN 2 #define MAX7219_Chip_Select 3 #define MAX7219_Clock 4 byte adr =…

Продължи да четеш 7 сегментен дисплей с MAX7219

NOKIA 5110 LCD

Фиг. 1 NOKIA 5110 LCD Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;Потенциометър 1К;Резистор 330 Ом;Резистор 1КОм;Резистор 10КОм – 4бр.Проводници. Схема на свързване: Код: #include <PCD8544.h> //добавете библиотеката PCD8544 lcd; //декларираме променлива lcd void setup()…

Продължи да четеш NOKIA 5110 LCD

Дисплей 20х4 LCD с i2C

Фиг. 1 Дисплей 20х4 LCD с i2C Необходим хардуер:Arduino UNO;Дисплей 20х4 LCD с i2C;Breadboard;Проводници. Схема на свързване: Код: #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //включете библиотеката от папката с библиотеки LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);…

Продължи да четеш Дисплей 20х4 LCD с i2C

UART

 UART (universal asynchronous receiver-transmitter ) е универсален асинхронен приемник-предавател –  е комуникационен интерфейс в който формата на данните и предавателните скорости могат да се задават. Той се вгражда в процесори, сензори, драйвери…

Продължи да четеш UART

SPI комуникация

SPI комуникацията е вид синхронно серийна комуникация в цифровата електроника.  Използва се на къси разстояния, предимно в вградени системи . Интерфейсът е разработен от Motorola в средата на 80-те и се превръща в стандарт. Използва…

Продължи да четеш SPI комуникация

Демултиплексор (DEMUX)

Демултиплексор (на английски demultiplexer) е устройство, което приема един входен ред и го насочва към една от няколко цифрови изходни линии. Демултиплексор от 2n изхода има n select линии, които…

Продължи да четеш Демултиплексор (DEMUX)