Извеждане на съобщение чрез Arduino

Най-лесният начин да започнем с Arduino е да изведем съобщение , напр. “Hello World!”. Arduino използва сериен монитор за показване на информация, като това какво да се показва като съобщение,…

Продължи да четеш Извеждане на съобщение чрез Arduino

Символно означение на някои основни електронни елементи

В тази статия представяме символните означения на някои от основните и най-често използвани елементи в електрониката (резистор, кондензатор, диод и др.)

Продължи да четеш Символно означение на някои основни електронни елементи

Arduino IDE

Arduino IDE е софтуер с отворен код, който се използва главно за писане и компилиране на кода в модула Arduino.Това е официален софтуер на Arduino, което прави компилирането на кодове…

Продължи да четеш Arduino IDE

Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими

Електрическите вериги могат да бъдат класифицирани по различни признаци. В зависимост от характера на елементите, които съставят веригата , различаваме линейни и нелинейни електрически вериги.Линейните електрически вериги притежават само линейни…

Продължи да четеш Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими

Arduino Nano

Arduino Nano е малка платка базирана на микропроцесор Atmega328P. По характеристики е същата като добре познатия програматор Arduino UNO. Фиг. 1 Различията между UNO и Nano Фиг. 2 Техническа спецификация…

Продължи да четеш Arduino Nano

Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми

Електрическите вериги са съставени от реални устройства (източници, проводници, консуматори, измервателна и друга апаратура), свързани по определен начин. За да могат електрическите вериги да бъдат изобразени във вид на чертежи…

Продължи да четеш Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми

Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 – е програматор с отворен код , базиран на микропроцесор Atmega328P. Платката(програматора) е снабдена с входно-изходни аналогови и цифрови пинове, към които могат да бъдат свързани най-различни…

Продължи да четеш Arduino Uno R3

Параметри на електрическата верига

При протичане на електричен ток през отделните елементи на електрическата верига се създават магнитно и електрическо поле , в които се натрупва известно количество енергия. От друга страна , протичането…

Продължи да четеш Параметри на електрическата верига

Въведение в Arduino

Arduino е електронна платформа с отворен код, базирана на лесен за използване хардуер и софтуер. Платките Arduino могат да четат входове - светлина върху сензор, пръст върху бутон и др. - и го превръщат в изход - активиране на двигател, включване на светодиод, публикуване на нещо онлайн.

Продължи да четеш Въведение в Arduino

Електрически вериги

В електротехниката се изучават електрическите и магнитните явление и прилагането им за практически цели във връзка с производството, разпределението и използването на електрическата енергия. Тя може да бъде получена за…

Продължи да четеш Електрически вериги