LNK304-306

LNK302/304-306 – високоефективни ИС, използващи малък брой компоненти, работещи като превключватели на високи напрежения. Тези ИС разполагат с автоматичен рестарт при късо съеднинение и отворен контур. Термозащита при над 135…

Продължи да четеш LNK304-306

Сензор за тегло

Сензорът за тегло е сензор, който преобразува действащия  му товар/сила в електронен сигнал. Този електронен сигнал може да бъде ток,напрежение или честота в зависимост от това какъв сензор се използва.…

Продължи да четеш Сензор за тегло

OLED дисплей с I2C комуникация

Дисплеят, който ще използваме от комплекта е с I2C комуникация, което прави много лесно свързването му към Arduino. Само с два пина SCL и SDA , и захранване. На него…

Продължи да четеш OLED дисплей с I2C комуникация

LCD дисплей с I2C комуникация

Фиг. 1 Дисплей 16х2 LCD с i2c комуникация Необходим хардуер:Arduino UNO;Дисплей 16х2 LCD с i2c комуникация;Breadboard;Проводници. Схема на свързване: Код: #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> //включете библиотеката от папката с библиотеки…

Продължи да четеш LCD дисплей с I2C комуникация

Сензор на Хол

Сензора (датчика) на Хол променя изходното си напрежение въз основа на действащо му магнитно поле. Датчиците на Хол се използвам в много различни приложение,където може да има наличие на магнитно…

Продължи да четеш Сензор на Хол

Повишаващ преобразувател на напрежение

Повишаващ преобразувател на напрежение (Boost converter) – е верига, която преобразува ниско входно напрежение в по-високо. Основно повишаващия преобразувател се състой от полупроводников превключвател  (транзистор),  полупроводников диод, кондензатор и бобина.…

Продължи да четеш Повишаващ преобразувател на напрежение

Понижаващ преобразувател на напрежение

Понижаващият преобразувател на напрежение (buck converter) – е верига, с помощта на която може да преобразуваме например 12V в 3.3V. Тази верига е изградена от полупроводников превключвател (транзистор), полупроводников диод,…

Продължи да четеш Понижаващ преобразувател на напрежение

Как да използваме мултиметър

В тази статия ще разгледаме използването на цифров мултиметър. Думата „мултиметър” се използва, защото с един такъв уред можем да мерим множество величини: ток, напрежение, съпротивление, капацитет, температура, честота, да…

Продължи да четеш Как да използваме мултиметър

Елемент на Пелтие

Елемент на Пелтие   е устройство, което има две страни. При подаване на постоянен  ток към елемента, едната му страна започва да се затопля, а другата съответно да се охлажда. Към…

Продължи да четеш Елемент на Пелтие

Оптрони

Оптроните са електронни компоненти, които в най-общия случай са изградени от източник на светлина (светодиод) и фотоприемник (фоторезистор, фототранзистор, фотодиод, фототриак). Светодиодите в оптроните  обикновенно са  инфрачервени и те преобразуват…

Продължи да четеш Оптрони