Цифров термостат

В този проект ще използваме отново терморезистор, но този път, за да включваме/изключваме реле при определена температура въведена в програмата. ! ВАЖНО ! Ако решите чрез изхода на релето да…

Продължи да четеш Цифров термостат

LM324

LM324 – е операционен усилвател, който работи като компаратор и се състой от четири независими усилвателя. Проектиран е с ниска мощност. Обхвата на работни напрежения започва от 3V, като може…

Продължи да четеш LM324

LM393

LM393 е интегрална схема, която в състава си е изградена от два операционни усилвателя. Може да се захранва от едно или две напрежения, вариращи от 2 до 36V. Ако напрежението…

Продължи да четеш LM393

LM339

LM339 e интегрална схема, която служи за сравняване на две напрежения или токове на входа на компаратора.  Компараторът има два входа, които се сравняват един с друг, след което генерира…

Продължи да четеш LM339

Основни схеми на свързване на операционен усилвател (ОУ)

1. Аналогов компаратор Аналоговият компаратор сравнява по ниво две входни напрежения и скокообразно изменя изходното си напрежение в случай, че едно от сравняваните напрежения е по-голямо от другото. Фиг. 1.1…

Продължи да четеш Основни схеми на свързване на операционен усилвател (ОУ)

Интегрални схеми

Най-просто казано интегралните схеми (ИС) представляват съвкупност от електронни компоненти (резистори,кондензатори,транзистори и др.) вградени в общ чип и свързани заедно, за да изпълняват определена цел. Целите, за които се използват…

Продължи да четеш Интегрални схеми

Диференциален усилвател

Диференциалният усилвател (ДУ) е постояннотоков усилвател, изпълнен с мостова схема. Двете рамене на мостовата схема трябва да бъдат симетрични, за да няма "дрейф на нулата" (представлява поява на напрежение в…

Продължи да четеш Диференциален усилвател

Резонансен усилвател

Резонансният усилвател е променливотоков усилвател, който усилва от подадения входен сигнал само сигнали в тясна честотна лента в областта на високите честоти. Останалите съставки на входния сигнал не се усилват.…

Продължи да четеш Резонансен усилвател

Предусилвателно стъпало. RC усилвател

Предусилвателното стъпало усилва малки по амплитуда сигнали до определена стойност, необходима за крайносто стъпало или друго устройство. Основни изисквания към предусилвателните стъпала: да усилват по напрежение подадения сигнал;да имат равномерна…

Продължи да четеш Предусилвателно стъпало. RC усилвател

Операционен усилвател

Операционният усилвател (ОУ) е маломощен усилвател изпълнен като интегрална схема с голям коефициент на усилване по напреженеие. Фиг. 1 Структурна схема на ОУ Структурната схема на операционен усилвател се състои…

Продължи да четеш Операционен усилвател