Булева алгебра

В математиката и математическата логика булева алгебра е разклонение на алгебрата, в което стойностите на променливите са вярно и невярно, обикновено обозначени съответно 1 и 0. Вместо елементарна алгебра, където стойностите на променливите са числа, а основните операции са събиране и умножение, основните операции на булева алгебра са конюнкцията (и), обозначена като , дизюнкцията (или), обозначена като , и отрицанието (не) обозначен като ¬. За улеснение ще означаваме конюнкция със знак за умножение (*), а дизюнкцията със знак за събиране (+).

Основни теореми и аксиоми на Булевата алгебра:

Дадените теореми и аксиоми предоставят възможност за извършване на еквивалентни преобразувания на логически функции. Така получаваме различни форми за записване на една и съща функция.

Вашият коментар