Как да използваме мултиметър

В тази статия ще разгледаме използването на цифров мултиметър. Думата „мултиметър” се използва, защото с един такъв уред можем да мерим множество величини: ток, напрежение, съпротивление, капацитет, температура, честота, да проверяваме диоди и вериги. Има голямо разнообразие от мултиметри, всеки с различни възможности.

Според обхвата съществуват два вида цифрови мултиметри: с ръчен и автоматичен обхват. В днешната тема ще се спрем основно на ръчния обхват.

Фиг. 1 Мултиметър с ръчен обхват.

Обикновено дисплеите на мултиметрите са 4-ри цифрени и имат възможност да показват отрицателен знам. „Голямото копче” с него можем да избираме величината, която искаме да измерим, като го завъртим, така че да сочи към избраната от нас стойност. Също така към мултиметъра са добавени и две сонди (+/-), с които да правим нашите измервания. Ако мерим температура сондата е термодвойка. Черната сонда е минус , а червената плюс. COM на мултиметъра е общ минус. В случая от фиг. 1 имаме порт 10А, което значи, че ако искаме да мерим ток до 10 ампера трябва да включим червената сонда в порта 10А. За всички други измерванията спрямо мултиметъра от фиг. 1 червената сонда се свърза както е показано на снимката.

Като за начало нека започнем с измерването на напрежение на АА батерия?

Фиг. 2 Измерване на напрежение на АА батерия.

Включваме сондите както е показано на фиг. 2, след което задаваме мултиметъра на стойност по-голяма от стойността на батерията. Като знаем, че батерията по принцип трябва да е около 1,5-1,6V ние поставяме копчето на обхват 2V или повече и задължително гледаме знака за постоянно напрежение, защото батерията е с поляритет +/- След като сме направили всичко това допираме черната сонда към (-) минуса на батерията, а червената към плюса (+). На дисплея ни се показва напрежението на батерията. Виждаме, че е изправна.

Фиг. 3 Обхвати при мерене на постоянно напрежение.
Фиг. 4 Обхвати при мерене на променливо напрежение.

При меренето на променливо напрежение принципа е същия просто поставяте копчето на обхвата за променлив ток, както е показано на фиг. 4. Ако мерите напрежение под 200V, може да използвате обхвата до 200V, но ако решите да мерите над 200, то тогава ще трябва да преминете на променлив обхват 600 или 1000V, зависимост от възможностите на мултиметъра. Не измервайте стойности над обхватите, защото може да повредите уреда. Бъдете много внимателни при меренето на променливо напрежение и ток.!!!

Измерване на съпротивление на резистор

Фиг. 5 Измерване съпротивлението на резистор с мултиметър.

Просто вземете един резистор, поставете копчето на мултиметъра на омметър и допрете сондите към двата края на резистора (тук няма значение коя сонда на кое краче ще е). За да изберем обхват може да ползваме таблица с цветен код за резистори (има я в темата за резистори), с която можем да сметнем стойността на резистора който искаме да премерим. Ако например искаме да измерим 10К резистор ще поставим мултиметъра на обхват 20К.


При измерването на ток с мултиметъра трябва да се прекъсне веригата, т.е. ако имате +5V и маса, избирате да прекъснете единият край , например +5V. Как да го прекъснем. 5-та волта трябва да преминат последователно през двата края на мултиметъра, както е показано на фиг. 6

Фиг. 6 „Прекъсване” на веригата , за да се измери тока  минаващ през нея.

След като прекъснем веригата поставяме сондите на правилното им място също така и копчето на подходящия обхват и на дисплея виждаме измерената стойност.

За измерване на ток препоръчваме използването на амперклещи. Много по-надеждни и лесни за използване са. Не е нужно да се прекъсва веригата, както и възможностите им са много по-добри.

Фиг. 7 Измерване на постоянен ток с амперклеща

Как можем да проверим дали една верига не е прекъсната?

С помощта на звукова сигнализация, която предлага почти всеки мултиметър на пазара.

Фиг. 8 Звукова сигнализация за проверка на верига.

Звуковата сигнализация ни помага да проверим дали сондите на мултиметъра са ни изправни. Как става това? Просто допрете една до друга двете сонди и ако са безпроблемни ще чуете звукова сигнализация от зумер монтиран в самия мултиметър. След като сме проверили сондите и сме установили , че са изправни можем да проверяваме дадени кабели дали не са прекъснати като към единия край на кабел поставим едната сонда, а към другият край на кабела другата сонда(няма значение +/-), трябва да чуем звуков сигнал ако кабела е изряден и не прекъсва. Също така можем да проверяваме и писти на платки дали са прекъснати или не и т.н.

Съпротивление, ток, напрежение и звукова сигнализация са основните функции, които се използват в един мултицет. В следващи теми ще разгледаме, как можем да мерим капацитет, честота,температура,  диоди, транзистори и др. Също така за в бъдеще ще показваме как можете да си направите различни тестери за проверка на електронни компоненти.

Вашият коментар