Линеен стабилизатор на напрежение

Линейният стабилизатор ( регулатор) на напрежение се използва  за поддържане на стабилно напрежение. Съпротивлението му варира в зависимост от натоварването, което води до постоянен изход на напрежение.  Стабилизаторите са направени да действат като променлив резистор, като регулират напрежението, така че на изхода да има постоянно такова и непрекъснато разсейва разликата между входното и регулираното напрежение като отпадна топлина.  Тъй като регулираното напрежение на линеен регулатор трябва винаги да е по-ниско от входното , ефективността е ограничена  и входното напрежение трябва да бъде достатъчно високо.

Простите линейни регулатори могат да съдържат само ценер диод и сериен резистор.

Фиг. 1 Прост линеен регулатор

Изчисляване на R:

R = (Uin –UD )/( ID + Iout)

  • Uin – входно напрежение;
  • UDдиодно напрежение;
  • ID   диоден ток;
  • Iout – необходим товарен ток.

По-сложните стабилизатори на напрежение включват в корпуса си освен диод и резистор , включват и транзистор.

Фиг. 2 Сериен регулатор

Изчисляване на R1:

R1 = (Vs – Vz )/ (Iz + K . IB )

  • Vs – входно напрежение;
  • Vz – диодно напрежение;
  • Iz – диоден ток;
  • К – коефициент (1.2 до 2);
  • IB – базов ток на транзистора.

Фиксираните регулатори на напрежение генерират 3.3V , 5V , 6V , 9V , 12V и т.н. , като токът на натоварване е под 1.5А.

Серията „78хх“ (7805,7812…) регулира положителни напрежения , докато серията  „79хх“ (7905,7912…) регулират отрицателните напрежения.

Често последните две цифри от номера на елемента са изходното напрежение ( напр. 7805) – това е стабилизатор на +5V., докато 7905 е стабилизатор на -5V.

Друг вид регулатори са т.нар. „ променливи регулатори“  Примери за такива регулатори са:

LM317 – регулира положително напрежение от 1.25V до около 28V в зависимост от това до колко е изчислен;

LM335 – същия като LM317 , но регулира отрицателно напрежение.

Повече за тези регулатори ще говорим в някоя от следващите статии…

Фиг. 3 Схемно означение на стабилизатор
Фиг. 4 Корпус на линеен стабилизатор

Вашият коментар