Осцилатор (кварц)

Осцилаторите са генератори на сигнали с определена честота, които се използват от микроконтролерите.  Те управляват скоростта, с която процесорът изпълнява инструкции, скоростта на предаване на серийно-комуникационните сигнали, времето, необходимо за извършване на аналого-цифрово преобразуване и много други.

Фиг. 1 Корпус на кварцов кристал

Видове осцилатори:

 1. Вътрешни:
  • Верига от резистор и кондензатор;
 2. Външни:
  • CMOS  часовник;
  • Кристален;
  • Керамичен;
  • Резистор-кондензатор;
  • Само кондензатор.

Вътрешните осцилатори са по-добри, защото не са необходими външни компоненти и също така може да сме спокойни, че честотата е добре избрана, тъй като осцилатора е проектиран от същите хора, които са направили целия микроконтролер.

Фиг. 2 Схемно означение
Фиг. 3 Еквивалентна схема

Вашият коментар