Превключватели

Превключвател (ключ) е устройство , което е предназначено да прекъсва определена верига. Намира приложение почти във всяко едно електронно устройство (най-вече за ON/OFF функцията). Превключвателят може да изпълнява две функции, а именно – напълно включен (чрез затваряне на контактите си) или напълно изключен (чрез отваряне на контактите си).

Фиг. 1 Схеми показващи отворена и затворена верига.

Превключвателите могат да бъдат от механичен или електронен тип. В тази статия ще разгледаме механичните превключватели , а в следващите и електроните такива.

Механични превключватели – трябва да се активират физически чрез натискане, освобождаване или докосване на контактите им.

Електронни превключватели – не изискват физически контакт, те се активират чрез полупроводниково действие.

Механични превключватели:

Еднополюсен единичен превключвател – това е основния ключ за включване или изключване на верига. Контактите на прекъсвача могат да бъдат както нормално отворени , така и нормално затворени.

Фиг. 2 Схемно означение и корпус на единичен превключвател
Фиг. 3 Схема на свързване на единичен превключвател

Еднополюсен двоен превключвател – този превключвател има две позиции на „включено“ и едно „изключено“ положение.

Фиг. 4 Схемно означение и корпус на еднополюсен двоен превключвател
Фиг. 5 Схема на свързване на еднополюсен двоен превключвател

Двуполюсен единичен превключвател – този прекъсвач е все едно два еднополюсни единични превключвателя работещи заедно. В положение OFF и двата превключвателя са в отворено положение. Използват се за управление на две различни вериги наведнъж. Контактите им могат да бъдат нормално отворени или затворени.

Фиг. 6 Схемно означение и корпус на двуполюсен единичен превключвател
Фиг. 7 Схема на свързване на двуполюсен единичен превключвател

Двуполюсен двоен превключвател – този прекъсвач е все едно два еднополюсни двойни превключвателя работещи заедно.

Фиг. 8 Схемно означение и корпус на двуполюсен двоен превключвател
Фиг. 9 Схема на свързване на двуполюсен двоен превключвател

Превключвател тип бутон – това е бутон , който прекъсва веригата, само когато е натиснат. Бутоните са разделени на нормално отворени, нормално затворени и двойно действащи бутони.

Фиг. 10 Схемно означение и корпус на бутон

Краен (микро) превключвател – този вид превключватели намират много широко приложение, най-вече в механики и машини, при които трябва операцията да се извършва автоматично без човек да натиска даден бутон. Много машини са направени в края на операцията точно с такъв краен изключвател , за да може например, когато двигателя достигне дадена точка да изключи и да не продължава да върти и да излиза от предвидената му позиция. Подобни микро превключватели се използват и при микровълновите печки , когато се затвори вратичката се затваря и веригата и микровълновата може да се включи, в противен случай няма да тръгне с отворена вратичка.

Фиг. 11 Схемно означение и корпус на краен (микро) превключвател
Фиг. 12 Микропревключвател, използващ се в микровълновите печки
Фиг. 13 Различни видове превключватели

Вашият коментар