Сензор на Хол

Сензора (датчика) на Хол променя изходното си напрежение въз основа на действащо му магнитно поле. Датчиците на Хол се използвам в много различни приложение,където може да има наличие на магнитно поле и чрез сензора се открива това поле. Най-често се използва при автомобилите, електрическите велосипеди, тахогенератори на различни устройства, компютърни вентилатори и много др.

Фиг. 1 Сензор на Хол

Както се вижда от фиг. 1 сензора на Хол е с 3 пина, 2 за захранване (5V и GND) и един пин за сигнал.

В тази тема ще разгледаме как с доближаването на магнит към датчика на Хол ще включваме светодиод и при отдръпването му ще го изключваме. Т.е. ще откриваме наличието на магнитно поле.

Необходим хардуер:
Arduino Uno или Nano;
Breadboard;
Сензор на Хол;
Светодиод;
Проводници;
Магнит

Схема на свързване:

Светодиодът може да се включи директно в Arduino щифт 13 без резистор, защото Аrduino има вътрешен резистор, прикрепен към щифт 13.

Код:

int hallSensorPin = 2; 
int ledPin = 13; 
int state = 0;

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); 
pinMode(hallSensorPin, INPUT); 
}

void loop(){
state = digitalRead(hallSensorPin);
if (state == LOW) { 
digitalWrite(ledPin, HIGH); 
} 
else {
digitalWrite(ledPin, LOW); 
}
}

Вашият коментар