Breadboard

Breadboard-ът е експериментална платка , която е идеална за изграждане на прототипи на електронни схеми (схеми, които се правят за първи път), идеална за начинаещи , който искат да се занимават с електроника. Предимството на тези платки е, че може да направиш схемата без да е нужно да запояваш и да губиш много време. Също така може просто да искате да тествате дадена схема или елемент, след което да развалите схемата, breadboard-a осигурява тази възможност.

Най-добрият начин да разберете как работи една такава платка е да я разглобите и да видите какво има в нея.

Фиг. 1 Breadboard – отгоре и отдолу.

Върховете на металните редове имат малки щипки, които се крият под пластмасови отвори. Тези щипки задържат компонента или кабела поставен в отвор на платката.

Фиг. 2.1 Щипка от breadboard.

Забележете, че на фиг. 2.1 има 5 отвора, което показва, че може да имате до 5 компонента, свързани в една конкретна част на платката. В средата на всеки борд има разделяща линия, която прекъсва връзката от 5-те отвора към другите 5 отвора. Това е показано на фиг. 2.2 , където има свързан светодиод, които не е накъсо, защото средната линия прекъсва веригата.

Фиг. 2.2 Разделяща линия на breadboard.

Захранване на Breadboard:

Фиг. 3 Захранващи шини на Breadboard.

Захранващите шини са съответно положителни и отрицателни + и – . Удобни са, защото са по цялата платка, което улеснява подаване на захранване във всяка точка на схемата. Също така е важно да се знае , че захранващите шини от двете страни на платката не са свързани и ако искате да бъдат е нужно да се поставят две „мостчета“, едно червено от + към + и едно черно от минус към минус.

Фиг. 3.1 Подаване на захранване към Breadboard.
Фиг. 3.2 Подаване на захранване към Breadboard чрез модул за захранване.
Фиг. 4 Схема изработена върху Breadboard
Фиг. 5 Breadboard станция със собствен захранващ блок

Вашият коментар