Цифров термометър

В този проект ще покажем как можем да си направим цифров термометър. Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;Дисплей 1602;220 Om резистор;10K потенциометър(за настройка на дисплея);Терморезистор 100К;100К резистор;Проводници. Схема на свързване: Код: #include <LiquidCrystal.h>…

Продължи да четеш Цифров термометър

Измерване на температура с терморезистор

В този проект ще видим как можем да мерим температура чрез терморезистор и Arduino. Както и да извеждаме измерените стойности на сериен монитор. В проекта за следващ проект ще разгледаме,…

Продължи да четеш Измерване на температура с терморезистор

Управление на пасивен зумер

Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;Пасивен зумер;Проводници. Схема на свързване: Код: int buzzer=8; //пин за зумера void setup() { pinMode(buzzer,OUTPUT); // задаваме зумера като изход } void loop() { unsigned char i,j; //задаваме…

Продължи да четеш Управление на пасивен зумер

Управление на активен зумер с Arduino

В този проект ще покажем примерен код за използване на активен зумер с Arduino. Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;Активен зумер; (от темата за зумери може да видите кой е такъв)Проводници; Схема на…

Продължи да четеш Управление на активен зумер с Arduino

Управление на RGB диод чрез Arduino

В този проект ще видим как може да използваме RGB диод с Arduino. Необходим хардуер:Arduino UNO;Breadboard;RGB сетодиод;Проводници. Схема на свързване: Фиг. 1 Схема на свързване Код: int red_light_pin= 11; int…

Продължи да четеш Управление на RGB диод чрез Arduino

Прочитане на стойността на фоторезистор чрез Arduino

В този проект ще прочетем стойността на фоторезистор. Aко в стаята е тъмно ще се включи светодиод и ще изключи, ако е светло. Необходим хардуер:Arduino UNO; Breadboard; Резистор 100 Om;…

Продължи да четеш Прочитане на стойността на фоторезистор чрез Arduino

Регулиране на яркостта на светодиод използвайки потенциометър (PWM)

В този проект ще разгледаме как може да регулираме яркостта на един светодиод чрез PWM. Необходим хардуер:Arduino UNO; Breadboard; Светодиод; Резистор 220 Ом; Потенциометър; Проводници. Схема на свързване: Код: int…

Продължи да четеш Регулиране на яркостта на светодиод използвайки потенциометър (PWM)

Управление на светодиод с бутон

В тази статия ще представим примерен код за управление на светодиод с бутон в Arduino. Вграденият светодиод на пин 13 ще се вклюва при натискане на бутона. Необходим хардуер:Arduino UNOBreadboardБутонРезистор…

Продължи да четеш Управление на светодиод с бутон

Извеждане на цифров сигнал чрез Arduino (мигащ светодиод)

Извеждане на цифров сигнал, използвайки Ардуино платка. Представя се чрез мигащ светодиод свързан към 13 пин на платката.

Продължи да четеш Извеждане на цифров сигнал чрез Arduino (мигащ светодиод)

Извеждане на съобщение чрез Arduino

Най-лесният начин да започнем с Arduino е да изведем съобщение , напр. “Hello World!”. Arduino използва сериен монитор за показване на информация, като това какво да се показва като съобщение,…

Продължи да четеш Извеждане на съобщение чрез Arduino