RAM

RAM паметта (Random Access Memory; Памет с произволен достъп) е вид памет, позволяваща неограничен достъп до част от запаметените данни. Тя е памет за четене и запис, която съхранява данни…

Продължи да четеш RAM

ROM

ROM (Read Only Memory; Памет само за четене) е вид енергонезависима памет, използвана в компютрите и други електронни устройства. Паметта се нарича "само за четене", защото е невъзможно да се…

Продължи да четеш ROM

UART

 UART (universal asynchronous receiver-transmitter ) е универсален асинхронен приемник-предавател –  е комуникационен интерфейс в който формата на данните и предавателните скорости могат да се задават. Той се вгражда в процесори, сензори, драйвери…

Продължи да четеш UART

SPI комуникация

SPI комуникацията е вид синхронно серийна комуникация в цифровата електроника.  Използва се на къси разстояния, предимно в вградени системи . Интерфейсът е разработен от Motorola в средата на 80-те и се превръща в стандарт. Използва…

Продължи да четеш SPI комуникация

Демултиплексор (DEMUX)

Демултиплексор (на английски demultiplexer) е устройство, което приема един входен ред и го насочва към една от няколко цифрови изходни линии. Демултиплексор от 2n изхода има n select линии, които…

Продължи да четеш Демултиплексор (DEMUX)

Мултиплексор (MUX)

Мултиплексорът (на английски multiplexer) е комбинационна логическа схема с два вида входове и един изход. Чрез него се осигурява свързване на няколко източника на сигнал към един приемник. Сигналите от…

Продължи да четеш Мултиплексор (MUX)

Дешифратор (Декодер)

В цифровата електроника дискретни количества информация са представени с двоични кодове. Двоичният код от n бита може да представлява до 2^n различни елемента от кодирана информация. Името „Декодер“ означава да…

Продължи да четеш Дешифратор (Декодер)

Шифратор

Шифраторът (наричан още кодер или енкодер) е комбинационна логическа схема, която генерира двоичен изходен код, определящ еднозначно активирания входен сигнал. Казано с други думи, ролята на шифратора е да превръща…

Продължи да четеш Шифратор

Суматори

Суматорите са цифрови интегрални микросхеми, предназначени за аритметично събиране и изваждане на числа, представени в двоичен код. Когато се сумират двоични числа без входящ пренос, схемата се нарича полусуматор. Полусуматор…

Продължи да четеш Суматори

Цифров компаратор

Компараторът е комбинационна логическа схема, която осъществява сравняване на числа, подадени ви цифров вид на входовете ѝ. Комбинационни са тези схеми, при които състоянието на изходите зависи само от текущото…

Продължи да четеш Цифров компаратор