Основни схеми на свързване на операционен усилвател (ОУ)

1. Аналогов компаратор Аналоговият компаратор сравнява по ниво две входни напрежения и скокообразно изменя изходното си напрежение в случай, че едно от сравняваните напрежения е по-голямо от другото. Фиг. 1.1…

Продължи да четеш Основни схеми на свързване на операционен усилвател (ОУ)

Интегрални схеми

Най-просто казано интегралните схеми (ИС) представляват съвкупност от електронни компоненти (резистори,кондензатори,транзистори и др.) вградени в общ чип и свързани заедно, за да изпълняват определена цел. Целите, за които се използват…

Продължи да четеш Интегрални схеми

Диференциален усилвател

Диференциалният усилвател (ДУ) е постояннотоков усилвател, изпълнен с мостова схема. Двете рамене на мостовата схема трябва да бъдат симетрични, за да няма "дрейф на нулата" (представлява поява на напрежение в…

Продължи да четеш Диференциален усилвател

Резонансен усилвател

Резонансният усилвател е променливотоков усилвател, който усилва от подадения входен сигнал само сигнали в тясна честотна лента в областта на високите честоти. Останалите съставки на входния сигнал не се усилват.…

Продължи да четеш Резонансен усилвател

Предусилвателно стъпало. RC усилвател

Предусилвателното стъпало усилва малки по амплитуда сигнали до определена стойност, необходима за крайносто стъпало или друго устройство. Основни изисквания към предусилвателните стъпала: да усилват по напрежение подадения сигнал;да имат равномерна…

Продължи да четеш Предусилвателно стъпало. RC усилвател

Операционен усилвател

Операционният усилвател (ОУ) е маломощен усилвател изпълнен като интегрална схема с голям коефициент на усилване по напреженеие. Фиг. 1 Структурна схема на ОУ Структурната схема на операционен усилвател се състои…

Продължи да четеш Операционен усилвател

Клас на работа на усилвателя (транзистора)

Класът на работе се определя от положението на работната точка на транзистора върху характеристиката му при постояннотоков режим. Това е режимът, при който на схемата се подава постоянно захранване, но…

Продължи да четеш Клас на работа на усилвателя (транзистора)

Обратни връзки в усилвателя

Обратната връзка (ОВ) в усилватея връща част от изходния сигнал с определена полярност на входа на усилвателя, за да се подобрят качествените му показатели. Фиг. 1 Структурна схема на обратна…

Продължи да четеш Обратни връзки в усилвателя

Усилватели. Основни електрически параметри

Усилвателят е четириполюсник, който усилва електрическия сигнал, подаден на входа му, като използва енергията на постояннотоков източник. При осигурен подходящ постояннотоков режим, усилвателят не променя формата на усилвания сигнал. На…

Продължи да четеш Усилватели. Основни електрически параметри

Трептящи кръгове

Трептящият кръг представлява пасивна електрическа верига, съставена от бобина и кондензатор, в която при определени условия възникват електрически трептения с определена честота. Основние параметри Собствена честота на кръга f0, [Hz]…

Продължи да четеш Трептящи кръгове