Режими на работа на трансформатора

Когато първичната намотка на трансформатора е свързана с източник на напрежение (U1) , в зависимост от импеданса на консуматора включен във вторичната намотка, се определят следните режими на работа: Режим…

Продължи да четеш Режими на работа на трансформатора

Трансформатори

Трансформаторите са важни за преноса, разпределението и използването на електрическа енергия с променлив ток. Те се срещат много често в електронните и електрическите приложения. Най-просто казано трансформаторите са изградени от…

Продължи да четеш Трансформатори

Електрически предпазители

Електрическият предпазител или т.нар. бушон е устройство, което предпазва различни уреди и електрически вериги от претоварване и повреди. Предпазителите се разделят в две групи: Предпазители със стопяема жичка – те…

Продължи да четеш Електрически предпазители

Електромеханични релета

Релето е електромагнитен превключвател, управляван от сравнително малък ток, който може да включи или изключи много по-голям такъв. Релето е електромагнит (намотка от жица, която се превръща във временен магнит,…

Продължи да четеш Електромеханични релета

Особености на основните схеми на свързване на биполярен транзистор

Схема общ емитер Фиг. 1 Схема общ емитер Генераторът се включва между базата и емитера, това е входната верига на усилвателя. Товарът се включва в изходната верига колектор- емитер. Усиле­ният…

Продължи да четеш Особености на основните схеми на свързване на биполярен транзистор

Полупроводникови релета

Полупроводниковите релета изпълняват същата роля като обикновените електромеханични релета, но те нямат в конструкцията си механични части, а са изградено от полупроводници. Фиг. 1 Полупроводниково реле Един от основните компоненти…

Продължи да четеш Полупроводникови релета

Тиристор

Тиристорът е полупроводников елемент, изработен от силиций. Той е четирислойно устройство с редуващи се PN области (PNPN). Има 3 извода – анод, катод и управляващ електрод (gate). Фиг. 1 Конструкция,…

Продължи да четеш Тиристор

Триак (Симистор)

Триакът е устройство, което се използва за превключване и контролиране на променливо захранване в двете посоки на синусоидалната форма на вълната. Симисторите могат да се използват за управление на лампи,…

Продължи да четеш Триак (Симистор)

Диак

Диак – името му идва от „диод за променлив ток” . Тъй като диаците са двупосочни устройства те нямат анод и катод, а се обозначават с А1/А2 или МТ1/МТ2. Фиг.…

Продължи да четеш Диак

Варикап

Варикапът е диод, на който вътрешния капацитет се променя с изменението на обратното напрежение. Варикапите винаги работят в обратен режим и са зависими от напрежението. Фиг. 1 Варикап Фиг. 2…

Продължи да четеш Варикап