Лавинен диод

Лавиният диод е полупроводников диод, който се използва най-често за защита на електрически системи от излишни напрежения. Лавиният диод обикновенно се изработва от силиций. Конструкцията му е подобна на ценеровия…

Продължи да четеш Лавинен диод

Тунелен диод

Тунелният диод е полупроводников диод, при който при увеличаване на напрежението, токът намалява. Фиг. 1 Тунелен диод Тунелният диод провежда ток както в права, така и в обратна посока. Това…

Продължи да четеш Тунелен диод

Фотодиод

Фотодиодът е полупроводников елемент, който преобразува светлината в електрически ток. Токът се генерира, когато фотоните биват абсорбирани (приети) във фотодиода. Фотодиодите могат да съдържат оптични филтри, лещи и могат да…

Продължи да четеш Фотодиод

Диод на Шотки

Шотки диодът е полупроводников диод известен с ниския си пад на напрежение и високото му бързодействие.  За разлика от обикновения PN изправителен диод , който е изграден от парче материал…

Продължи да четеш Диод на Шотки

Изправителен диод

Диодът е електронен компонент с две крачета, който позволява протичането на ток само в едната посока. Двете крачета (извода) на диода се наричат анод и катод. За да пропусне диодът…

Продължи да четеш Изправителен диод

Видове бобини

Бобини с въздушни сърцевини – при тези бобини намотката не е разположена върху феромагнит, остава празна или е навита върху материал, който е немагнитен, като пластмаса, керамика и др. Тези…

Продължи да четеш Видове бобини

Бобина

Бобината е индуктивен елемент наречен още намотка. Индуктивният елемент представлява намотка от електрически проводник – при протичане на ток през него възниква магнитно поле.Индуктивността е резултат от образуваното около проводника…

Продължи да четеш Бобина

Кондензатор

Кондензаторът е пасивен електронен компонент с два извода, предназначен за временно съхранение на електрически заряд в електрическо поле. Кондензаторът съхранява електрически заряд, но пропуска променлив.  Устройството на кондензатора е съставено…

Продължи да четеш Кондензатор

Терморезистор (термистор)

Терморезистор (термистор) е температурно чувствителен резистор, т.е. съпротивлението му се променя при промяна на температурата. Всички резистори имат известна зависимост от температурата , но за повечето резистори тази температурна зависимост…

Продължи да четеш Терморезистор (термистор)

Фоторезистор

Фоторезистора е светлинно зависим резистор (LDR) , т.е. съпротивлението му се променя чрез осветеността. В тъмното съпротивлението му е много голямо, но на светлина съпротивлението му пада. Материалът, който се…

Продължи да четеш Фоторезистор