Бройни системи

Бройната система е символен метод за представяне на числата използвайки ограничен брой символи (цифри). Разделят се на два вида: Непозиционни – при тях стойността на цифрата не зависи от нейната…

Продължи да четеш Бройни системи

Логически елементи

Логическия елемент (ЛЕ) е основният градивен блок на цифровите схеми. ЛЕ представлява електронна схема, реализираща елементарна логическа операция. Работи с двоични числа и затова се нарича двоичен логически елемент. Логическа…

Продължи да четеш Логически елементи

Булева алгебра

В математиката и математическата логика булева алгебра е разклонение на алгебрата, в което стойностите на променливите са вярно и невярно, обикновено обозначени съответно 1 и 0. Вместо елементарна алгебра, където…

Продължи да четеш Булева алгебра

Импулсни и цифрови сигнали

Процесите, протичащи в природата, се изменят непрекъснато във времето. Тези процеси, по своята същност, са аналогови и могат да бъдат математически описани като аналогови сигнали. Ако сигналът се изменя рязко…

Продължи да четеш Импулсни и цифрови сигнали

LNK362-364

LNK362-364 – е високо ефективна, маломощна превключваща ИС. Снабдена е с автоматичен рестарт при късо съединение и защита при отворен контур. За изграждането на схема с нея не са нужни…

Продължи да четеш LNK362-364

LNK304-306

LNK302/304-306 – високоефективни ИС, използващи малък брой компоненти, работещи като превключватели на високи напрежения. Тези ИС разполагат с автоматичен рестарт при късо съеднинение и отворен контур. Термозащита при над 135…

Продължи да четеш LNK304-306

Сензор за тегло

Сензорът за тегло е сензор, който преобразува действащия  му товар/сила в електронен сигнал. Този електронен сигнал може да бъде ток,напрежение или честота в зависимост от това какъв сензор се използва.…

Продължи да четеш Сензор за тегло

Повишаващ преобразувател на напрежение

Повишаващ преобразувател на напрежение (Boost converter) – е верига, която преобразува ниско входно напрежение в по-високо. Основно повишаващия преобразувател се състой от полупроводников превключвател  (транзистор),  полупроводников диод, кондензатор и бобина.…

Продължи да четеш Повишаващ преобразувател на напрежение

Понижаващ преобразувател на напрежение

Понижаващият преобразувател на напрежение (buck converter) – е верига, с помощта на която може да преобразуваме например 12V в 3.3V. Тази верига е изградена от полупроводников превключвател (транзистор), полупроводников диод,…

Продължи да четеш Понижаващ преобразувател на напрежение

Как да използваме мултиметър

В тази статия ще разгледаме използването на цифров мултиметър. Думата „мултиметър” се използва, защото с един такъв уред можем да мерим множество величини: ток, напрежение, съпротивление, капацитет, температура, честота, да…

Продължи да четеш Как да използваме мултиметър