Полупроводникови релета

Полупроводниковите релета изпълняват същата роля като обикновените електромеханични релета, но те нямат в конструкцията си механични части, а са изградено от полупроводници. Фиг. 1 Полупроводниково реле Един от основните компоненти…

Продължи да четеш Полупроводникови релета

Тиристор

Тиристорът е полупроводников елемент, изработен от силиций. Той е четирислойно устройство с редуващи се PN области (PNPN). Има 3 извода – анод, катод и управляващ електрод (gate). Фиг. 1 Конструкция,…

Продължи да четеш Тиристор

Триак (Симистор)

Триакът е устройство, което се използва за превключване и контролиране на променливо захранване в двете посоки на синусоидалната форма на вълната. Симисторите могат да се използват за управление на лампи,…

Продължи да четеш Триак (Симистор)

Диак

Диак – името му идва от „диод за променлив ток” . Тъй като диаците са двупосочни устройства те нямат анод и катод, а се обозначават с А1/А2 или МТ1/МТ2. Фиг.…

Продължи да четеш Диак

Варикап

Варикапът е диод, на който вътрешния капацитет се променя с изменението на обратното напрежение. Варикапите винаги работят в обратен режим и са зависими от напрежението. Фиг. 1 Варикап Фиг. 2…

Продължи да четеш Варикап

Зумер

Зумерът е сигнално устройство, което има широко приложение в най-различни електронни устройства, като сигнализира чрез звук при извършването на някаква операция. В електрониката много често се среща например при натискането…

Продължи да четеш Зумер

IGBT транзистор

IGBT транзистора представлява биполярен транзистор с  изолиран gate. Главно се използва като ключ за бързо превключване с висока ефективност. Състой се от 4-ри редуващи се слоя (pnpn), които се управляват…

Продължи да четеш IGBT транзистор

MOSFET транзистор

Транзисторът с полеви ефект и метал-оксид полупроводник (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) или накратко MOSFET е полеви транзистор с изолирана решетка, където напрежението определя проводимостта на устройството. Използва се за превключване или…

Продължи да четеш MOSFET транзистор

Полеви транзистор

Полевият транзистор е електронно устройство, което използва електрическо поле за контрол на потока на тока. Това е транзистор, при който електрическата проводимост на активната област между два електрода или т.нар.…

Продължи да четеш Полеви транзистор

Биполярен транзистор

Биполярният транзистор (БТ) е активен полупроводников елемент. Състои се от три области с редуващ се тип проводимост npnили pnp, които образуват два PN прехода. Фиг. 1 Различни корпуси на биполярни…

Продължи да четеш Биполярен транзистор