Резистори

Резисторът е пасивен електрически елемент, който е създаден да се съпротивлява на тока. Той е един от най-често срещания елемент в една електрическа схема, почти няма схема без да участва…

Продължи да четеш Резистори

Основни закони в електрическите вериги

Основните закони, с помощта на които се анализират електромагнитните процеси в електрическите вериги, са законите на Ом и на Кирхоф. Закон на Ом – служи за определянето на зависимостта между…

Продължи да четеш Основни закони в електрическите вериги

Символно означение на някои основни електронни елементи

В тази статия представяме символните означения на някои от основните и най-често използвани елементи в електрониката (резистор, кондензатор, диод и др.)

Продължи да четеш Символно означение на някои основни електронни елементи

Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими

Електрическите вериги могат да бъдат класифицирани по различни признаци. В зависимост от характера на елементите, които съставят веригата , различаваме линейни и нелинейни електрически вериги.Линейните електрически вериги притежават само линейни…

Продължи да четеш Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими

Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми

Електрическите вериги са съставени от реални устройства (източници, проводници, консуматори, измервателна и друга апаратура), свързани по определен начин. За да могат електрическите вериги да бъдат изобразени във вид на чертежи…

Продължи да четеш Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми

Параметри на електрическата верига

При протичане на електричен ток през отделните елементи на електрическата верига се създават магнитно и електрическо поле , в които се натрупва известно количество енергия. От друга страна , протичането…

Продължи да четеш Параметри на електрическата верига

Електрически вериги

В електротехниката се изучават електрическите и магнитните явление и прилагането им за практически цели във връзка с производството, разпределението и използването на електрическата енергия. Тя може да бъде получена за…

Продължи да четеш Електрически вериги